Instrucțiuni pentru Autori

Norme realizare poster și prezentare orală:

Instrucțiuni de realizare a posterelor:

Pentru realizarea posterului, vă rugăm să respectați următoarele norme. Posterele vor fi redactate în limba română sau engleză. Fiecare poster va conține 4 secțiuni: Introducere, Metode, Rezultate, Concluzii, delimitate clar prin subtitlurile corespunzătoare și, dacă este necesar, prin elemente grafice. Figurile vor fi numerotate în ordinea apariției lor și vor fi suficient de mari pentru a permite distingerea detaliilor. Posterul va avea orientarea „Portret”, cu dimensiunile de maxim 70 cm lățime x 130 cm înălțime. Fonturile și dimensiunile alese trebuie să permită vizualizarea ușoară a textului. Întrucât toate posterele vor fi publicate și pe site-ul conferinței, pe o pagină dedicată acestora, vă rugăm să transmiteti o formă de fișier .pdf a acestuia la adresa: danum2007@yahoo.com. Data limită de trimitere a posterelor este: 24.10.2024.

În programul conferinței, fiecărui poster i se vor aloca 5 minute pentru prezentarea acestuia de către autorul indicat.

Instrucțiuni de realizare a comunicărilor orale:

Pentru realizarea prezentării orale va fi utilizată aplicația Microsoft PowerPoint. Recomandăm utilizarea preponderentă în prezentare a imaginilor statice (grafice, fotografii, desene ș.a.) și folosirea cu moderație a animațiilor și filmelor.

Timpul alocat unei comunicări orale este de 10 minute + 5 minute pentru întrebări și răspunsuri, limba de comunicare fiind română sau engleză.

X